Punkt Prom - oprema za elektrootporno zavarivanje - resistance welding technology
O nama Reference Proizvodi Zastupstva Zavarivanje Kontakti Lokacije Burza
::: Elektrootporno zavarivanje :::
Nekoliko savjeta za korištenje elektroda

Osnovni materijali od kojih se izrađuju elektrode skupi su, kao i legirni elementi u njima, a sam postupak proizvodnje vrlo je zahtjevan i određuju ga strogi standardi u pogledu kvalitete. Dobre karakteristike elektroda pri korištenju na Vašim strojevima ovise u velikoj mjeri o ispravnom korištenju za određeni posao, kao i redovitom održavanju.

PREDMET ZAVARIVANJA

Konstruktor, tehnolog i radnik na stroju za zavarivanje, trebali bi surađivati kako bi se dobio što bolji proizvod s što nižom cijenom. Konstrukcija predmeta treba težiti što većem korištenju standardnih tipova elektroda, koje su jeftinije, i koje imaju dobro hlađenje. Dobrim izborom tehnologije zavarivanja, uvelike ovisi i cijena izrade.

MATERIJAL ZAVARIVANJA

Dobro poznavanje sastava materijala (i točnog deklariranja) kao i stanje isporuke (hrđa, ulje, prljavština, oksidi) imaju velik utjecaj na kvalitetu zavarivanja, te će čiščenje postati često sastavni dio postupka zavarivanja.

STROJEVI ZA ZAVARIVANJE I UREDAJI ZA VODENJE
I KONTROLU PROCESA ZAVARIVANJA

Strojevi za elektrootporno zavarivanje visoke kvalitete, namijenjeni za točno određeni postupak zavarivanja, imaju ugrađene i kvalitetne uređaje za vođenje i kontrolu procesa zavarivanja. U slučaju da se mijenja način i vrsta zavarivanja na pojedinom stroju, treba paziti na dobar izbor novih parametara zavarivanja.

Produženje životnog vijeka elektroda
  1. Koristite držače elektroda i elektrode PUNKT-PROM, iz standardnog programa, s ugrađenim sistemom hlađenja,
  2. Kontrolirajte da voda za hlađenje ima stalan protok min. 3l/min, s tlakom min. 2 bar.
  3. Točno dimenzionirajte oblik elektrode prema predmetu i vrsti materijala koji želite zavarivati.
    Pri izboru parametara zavarivanja poslužite se tablicama (PUNKT-PROM), te pazite da svako prekoračenje snage i pregrijavanje elektroda, skračuje životni vijek elektrode (koristite visoke struje s kratkim vremenima),
  4. Dobro zavareni spojevi ovise i o dobro ostvarenom kontaktu na mjestu dodira elektroda. Održavajte površinu elektroda čistom, koristeći fini brusni papir, a kod večih oštečenja doradu obavite finim tokarenjem.
    Kod spajanja elektroda u konusne prihvate koristite grafitnu (elektroprovodljivu) mast.
 
Proizvodi
energetski moduli, uređaji za zavarivanje elemenata na lim, varenje lima, potrošni materijal